ASSEGURANCES - CURS 2020-21

QUÈ FER EN CAS D’ACCIDENT

Esportista assegurat que pateix un accident esportiu cobert en pòlissa

1- Trucar al 902 102 264

On li indicaran el centre
concertat d’assistència d’urgències més proper

2- Dades de l'assegurat

Comunicar el seu Núm de llicència/DNI (si en té) i el seu nom i cognoms

l

3- Comunicat d'accident

En qualsevol cas, l’assegurat o els seus responsables emplenarà el corresponent
document de Comunicació d’accident dins de les 72 hores següents a haver-se produït
l’accident.
Aquest document de Comunicació serà facilitat pel Consell Esportiu.