Us informem de la  CONVOCATÒRIA DEL CURS MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU que organitza el  Consell Esportiu del Baix Ebre, amb conveni i l’autorització de l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) de la Generalitat de Catalunya, una formació que facultarà  als alumnes que superen la formació  a què es puguin donar d’alta al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Aquest registre habilita a poder treballar, en aplicació de la normativa vigent, com a monitor/a d’activitats poliesportives extraescolars i esportives de lleure, dirigides a menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.

La formació, programada de manera intensiva i presencial es desenvoluparà del 20 de juny al 20 de juliol a Tortosa, en una seu que s’informarà oportunament.

Adjuntem la convocatòria i documents addicionals que també es podrà consultar en breu a www.cebaixebre.cat

INSCRIPCIÓ:

Caldrà dur-la presencialment a la seu del Consell Esportiu del Baix Ebre ( Consell Comarcal del Baix Ebre, C/ Barcelona, 152 TORTOSA) de 8.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres, o via mail.al consell.esportiu@baixebre.cat abans del 13 de juny de 2022.

Termini: La inscripció restarà oberta fins a cobrir les places convocades que seran admeses per rigorós ordre d’arribada i un cop tinguin complementada i enviada tota la documentació, inclòs l’oportú pagament.

El Consell Esportiu del Baix Ebre  es reserva el dret de cancel·lar el curs, quan el nombre d’assistents no arribi al mínim necessari per al desenvolupament de l’activitat.

Més informació a Consell Esportiu del Baix Ebre 977510460, consell.esportiu@baixebre.cat i www.cebaixebre.cat

Full Inscripcio Monitor.a-en-lambit-poliesportiu

Informació general curs de Monitor-a en làmbit polisportiu