Us informem de la  CONVOCATÒRIA DEL CURS MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU 2024 que organitza el  Consell Esportiu del Baix Ebre, amb conveni i l’autorització de l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) de la Generalitat de Catalunya, una formació que facultarà  als alumnes que superen la formació  a què es puguin donar d’alta al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Aquest registre habilita a poder treballar, en aplicació de la normativa vigent, com a monitor/a d’activitats poliesportives extraescolars i esportives de lleure, dirigides a menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.

La formació, programada de manera intensiva i presencial es desenvoluparà del 18 de juny al 10 de juliol a Tortosa, en una seu que s’informarà oportunament.

Adjuntem la convocatòria i documents addicionals que també es podrà consultar en breu a www.cebaixebre.cat

  1. Anunci oficial
  2. Info-Monitor on està tota la informació del curs
  3. Full Inscripció oficial
  4. Autorització paterna/materna per menors d’edat
  5. Full consentiment de dades per menors
  6. Full consentiment de dades per majors
  7. Full excepció CIATE per si algú/na té alguna titulació

INSCRIPCIÓ:

Caldrà dur-la presencialment a la seu del Consell Esportiu del Baix Ebre ( Consell Comarcal del Baix Ebre, C/ Barcelona, 152 TORTOSA) de 8.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres, o via mail.al consell.esportiu@baixebre.cat abans del 7 de juny 2024.

Termini: La inscripció restarà oberta fins a cobrir les places convocades que seran admeses per rigorós ordre d’arribada i un cop tinguin complementada i enviada tota la documentació, inclòs l’oportú pagament.

El Consell Esportiu del Baix Ebre  es reserva el dret de cancel·lar el curs, quan el nombre d’assistents no arribi al mínim necessari per al desenvolupament de l’activitat.

anunci CONSELL ESPORTIU 2024

Autoritzacio_paterna_materna_menors

Consentiment_dades_majors

Consentiment_dades_menors

Exempcio_CIATE

Full Inscripcio Monitor.a-en-lambit-poliesportiu

Info-Monitor.a-en-lambit-poliesportiu2