Us informem de la CONVOCATÒRIA CURS MONITOR/A que el Consell Esportiu del Baix Ebre, amb conveni i l’autorització de l’Escola Catalana de l’Esport (ECE), convoca un nou CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU, amb els seus quatre blocs preceptius. Recordem que aquesta formació que faculta els alumnes que es puguin donar d’alta al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Aquest registre habilita a poder treballar, en aplicació de la normativa vigent, com a monitor/a d’activitats poliesportives extraescolars i esportives de lleure, dirigides a menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.

Per acreditar la superació del curs i accedir al títol de monitor/a, és imprescindible haver superat les accions formatives següents:

– BLOC COMÚ CIATE. 15 h
– BLOC ESPECÍFIC DE GESTIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES. 35 h
– BLOC ESPECÍFIC DE CIATE EN JOC I ESPORT. 35 h
– CURS DE PROCEDIMENTS DE TÈCNIQUES I RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS, 15 h
– PERÍODE DE PRÀCTIQUES de 150 hores o CERTIFICAT D’EXPERIÈNCIA EQUIVALENT.

La formació, programada de manera intensiva i presencial, i puntualment telemàtica, es desenvoluparà del 28 de juny al 26 de juliol de 2021 a la seu de l’ Institut Dertosa (Tortosa). Les places són limitades i, davant les actuals circumstàncies i el tram corresponent, s’aplicaran les mesures de prevenció regulades per les autoritats competents.

La seva convocatòria, els documents addicionals, el temari dels diferents blocs i la distribució horària, que acompanyen en aquest correu també es poden consultar a www.cebaixebre.cat

INSCRIPCIÓ: Caldrà dur-la presencialment a la seu del Consell Esportiu del Baix Ebre (Consell Comarcal del Baix Ebre, C/ Barcelona, 152 TORTOSA) de 9.00 a 13.00 hores de dilluns a divendres
Termini: La inscripció restarà oberta fins a cobrir les places convocades.
El Consell Esportiu del Baix Ebre es reserva el dret de cancel·lar el curs, quan el nombre d’assistents no arribi al mínim necessari per al desenvolupament de l’activitat.

Més informació a Consell Esportiu del Baix Ebre 977510460, consell.esportiu@baixebre.cat i www.cebaixebre.cat

full_inscipcioPermís patern-matern

VEURE CONVOCATÒRIA (pdf)