Per al 17 d’octubre (19.30 hores) està convocada l’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Ebre amb vuit punts a l’ordre del dia i on s’aprovarà la normativa esportiva del curs 22-23. L’ordre del día és la següent: