Aquí trobareu el full d’inscripció per participar en competició d’equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2022-2023 a la comarca del Baix Ebre. La informació relativa als esports individuals s’anirà enviant conforme es vagin convocant al llarg del curs, amb l’antelació suficient per poder fer l’oportuna inscripció.

Full inscripcio general 2022 2023