Amb l’objectiu de contribuir al foment dels hàbits saludables, l’esport individual i en equip i l’educació a través de l’esport, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona corresponent al 22 de juny ha aprovat una subvenció nominativa als Consells Esportius de la demarcació. Amb aquesta subvenció es participa en el finançament de les activitats formatives d’esport de base organitzades des del Consells Esportius. A més, aquest any també és despesa subvencionable el funcionament d’aquestes entitats per tal d’ajudar al seu manteniment i continuïtat, ja que tot i el tancament com a conseqüència de la Covid-19 han hagut de fer front a despeses estructurals. L’import global aprovat per a la subvenció als diferents Consells Esportius de la demarcació és de 344.000 euros. Aquesta xifra coincideix amb la concedida al 2020, any en què a més de subvencionar les activitats d’aquests organismes es va incloure excepcionalment el seu funcionament, com s’ha repetit aquest any. Entre les activitats subvencionades hi havia les incloses dins dels programes comarcals, com la promoció de l’esport en els centres educatius i dels propis alumnes, plans de formació per al professorat, programes d’esport i família, esport a l’entorn marí, jocs tradicionals..