Aquest protocol és un document operatiu que vol donar resposta a les necessitats d’un àmbit tan essencial i divers com és el de les activitats esportives dels Consells Esportius de Catalunya. Es tracta d’una eina pràctica, consensuada amb el Consell Català de l’Esport, on es recullen les principals mesures en contra de la COVID-19, sens perjudici del que estableixin els plans sectorials específics.  Aquet protocol s’adaptarà al Pla Sectorial Esportiu en el cas que el Consell Català de l’Esport faci la seva actualització. També cal tenir en compte per aquelles activitats del Pla Català d’Esport a l’Escola i extraescolars organitzades pels centres educatius fora de l’àmbit dels Jocs Esportius escolars o activitats organitzades directament pels consells el “PLA D’ACTUACIÓ PER A LES ACTIVITATS EDUCATIVES INFANTILS I JUVENILS QUE TENEN LLOC FORA DE L’HORARI LECTIU: EXTRAESCOLARS, DE LLEURE, SOCIOEDUCATIVES I ESPORTIVES”, del Departament d’Educació. Aquí podeu consultar el document en qüestió amb l’àmbit d’aplicació,  mesures de protecció i prevenció, gestió de casos, i  recomanacions específiques per algunes activitats i serveis:  PROTOCOL CONSELLS ESPORTIUS 21-22